Interim chefer och specialister

Retail Recruitment INTERIM – Nytt affärsområde

Är du intresserad att hyra in en Interimskonsult? 

 

Vi är ett nischat rekryteringsföretag och specialister med lång erfarenhet med att matcha uppdrag med rätt kompetens. Vi har en ökad efterfrågan från våra kunder om möjligheten att hyra in tillfälliga konsulter samtidigt som allt fler högre chefer hört av sig om att få ta sig an spännande med kort uppdrag.

 

Vi erbjuder företag Interimslösningar med chefer och specialister kortare alternativt längre uppdrag inom Retail, E-Commerce samt FMCG.

 

Med vår långa erfarenhet som rekryterare och Headhunters vet vi hur man matchar kompetens och uppdrag med ett tillfredsställande resultat. Vi har bra track-record på att tillsätta Executive roller samt chefer och specialister.

 

Våra kompetensområden

 • Styrelseuppdrag
 • VD
 • Ledningsgrupp
 • HR
 • Inköp
 • Marknad
 • Ekonomi
 • Försäljning
 • IT
 • Logistik/Supply Chain
 • Affärsutveckling
 • Butikschef
 • Regionchef

 

Våra konsulter har erfarenheter, kompetenser, egenskaper och lämpligheten för att t ex genomföra en förändring, ett projekt eller vara Interimschef under tiden en rekrytering pågår. Uppdragen kan ju även vara av en strategisk alt operativ karaktär.

Kontakta oss gärna när du vill hyra in eller om du har några frågor kring vår Interims-tjänst.

info@retailrecruitment.se

Ansvarig Retail Recruitment INTERIM

Olle Mikkelsen
CEO/Senior Executive Recruiter

0703-37 44 05
olle.mikkelsen@retailrecruitment.se